Hledej:

Start UP

 

Použití
Při nízkých teplotách může docházet ke špatnému vstřikování paliva a tím k problémům při startování. Start-Up je speciálně vyroben ke vstřikování v chladných a vlhkých podmínkách pro první nastartování. Start-Up je možné použít pro startování všech druhů benzinových, dieselových a parafínových motorů v chladném a vlhkém počasí.

Opakované pokusy startování způsobují
- Opotřebení elektrického spouštěče a vybíjení akumulátoru
- Zahlcení válců a tím se redukuje možnost startování
- Odplavení olejového filmu palivem
- Ředění oleje pro mazání čtyřdobých motorů palivem
Start-Up obsahuje uhlovodíky s vysokým tlakem par a tím umožňuje okamžité nastartování a obsahuje dispergovadla, která kondenzovanou vodu dispergují. Obsahuje speciální inhibitor, který kontroluje spalování paliva aby nedošlo k explozívnímu stavu

Návod k použití
Spanjaard Start-Up může být použit pro všechny druhy benzinových, dieselových a parafínových motorů např. nákladních vozidel, autobusů, traktorů, pozemních zařízení, automobilů, travních sekaček, lokomotiv, dvoudobých motorů apod.

 

Benzinové motory
Naneste spray přímo do vzduchové hadice po dobu 2-3 sekund při vypnutém zapalování, kdy je motor v klidu. Nastartujte normálním způsobem.


Dieselové a parafínové motory
Zkontrolujte palivový filtr kvůli ucpání voskem, ke kterému může dojít krystalizací z paliva vlivem náhlé teplotní změny. Nepoužívejte žhavících svíček. Naneste spray přímo do vzduchové hadice po dobu 2-3 sekund. Nastartujte motor běžným způsobem.

Manipulace a skladování
Varování: Hořlavina. Nádoba je pod tlakem. Chraňte před slunečním zářením a nevystavujte teplotám vyšším než 50°C. Po použití nádobu neprorážejte ani nevhazujte do ohně. Výrobek používejte v dobře větrané místnosti. Výrobek ukládejte mimo dosah dětí.

Balení
350 ml aerosol