Hledej:

Mag Whel

Čistící prostředek na disky kol

 

 

Silný aerosolový čistič na disky kol. Nastříkáním pěny se povoluje nečistota a brzdné zbytky. Může být používán při jakémkoliv úhlu i převráceně (360° ventil).

 

APLIKACE

Vysoké teploty způsobené předními brzdovými destičkami jsou převedené na kola. Pravidelné čištění výrobkem Spanjaard Mag Wheel Cleaner zajišťuje, že brzdové zbytky  a nečistoty nejsou připečené na čirý lak, který se používá jako poslední krycí nátěr na disku kol. Spanjaard Mag Wheel Cleaner zanechává ochranou vrstvu, která zpomaluje přilnavost nečistot a brzdových zbytků, usnadňuje jejich odstranění. Čím víc čistíte, tím lépe se odstraňují.

 

NÁVOD K POUŽITÍ

Protřepat nádobku dvakrát před použitím. Nastříkejte aktivní pěnu na chladné disky kol a nechte prostředek působit asi 5 minut. Pak odstraňte např. pomocí štětce nečistoty z povrchu disků. Kola omyjte proudem vody. V případě vyšších nánosů nečistot a brzdného prachu čištění zopakujte.

TYPICKÉ VLASTNOSTI

-------------------------------------------

Barva                                           Čirá

Hustota při 25°C, ml/g                  1,03

pH                                              11,0

-------------------------------------------

 

 

MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ

Uchovávejte obal uzavřený. VAROVÁNÍ: Obal je pod tlakem: chraňte před sluncem a uchovávejte při teplotě nepřesahující 50°C. Neprorážejte a nespalujte ani po vypotřebování. Dráždí oči. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Uchovávejte mimo dosah dětí. 25% hmot. obsahu je hořlavých.

 

 

BALENÍ

400ml/365g aerosol