Hledej:

DRY PRESURE DUSTER

 

Dry Pressure Duster je čistý stlačený plyn používaný pro odstranění nečistot a prachu.

Použití
Dry Pressure Duster v aerosolové formě je určen pro odstraňování prachových nečistot z těžko přístupných míst v elektronických zařízení, výpočetní technice, integrovaných obvodech a deskách apod.

Návod k použití
Držte spray ve vzpřímené poloze a pomocí aplikátoru odstraňte nečistoty. Při aplikaci nádobu nemíchejte a při práci nekuřte.

Manipulace a skladování
Hořlavina ! Nepoužívejte v blízkosti otevřeného ohně. Ukládejte mimo dosah dětí. Používejte v dobře větraném prostoru. Tlakovou nádobu nevystavujte přímému slunci a teplotám nad 50°C.

Balení
350 ml aerosol

drypresureduster.pdf   drypresureduster.jpg