Hledej:

CARBURETTOR CLEANER

 

ČISTIČ KARBURÁTORU

-Odstraňuje pryžové, fermežové a karbonové úsady bez nutnosti rozmontování.
-Čistí spoje, automatické záklopy, ventily z PVC, trysky.
-Zvyšuje ekonomické využití paliva, výkon a životnost motoru.

Návod k užití :
Průběžné čištění venturiho trubice, trysek a hlavy karburátoru:
Po odpojení vzduchového filtru nastříkáme přípravek do prostoru směšovací komory a necháme motor v chodu 2 minuty
Důkladné čištění plovákových komor a trysek:
1.Motor by měl být zahřátý na provozní teplotu. Odpojte palivové trubky poblíž palivového sacího ventilu karburátoru a zaškrťte, aby palivo nevytékalo. Nechte motor v provozu dokud není plováková komora prázdná (motor vynechává).
2. Čističem karburátoru naplňte plovákovou komoru přes vstřikovací ventil karburátoru až po okraj a nechte působit 20 min.
3. Znovu nastartujeme a necháme spotřebovat obsah komor karburátoru (motor jde nepravidelně, bílý dým). Po vypotřebování obsahu komor znovu napojíme benzinovou hadičku.
4. Před konečným seřízením karburátoru ujeďte s vozidlem 10 km, pokud je to možné.

Varování:
Kontejner je pod tlakem: Chraňte před sluncem a nevystavujte teplotám vyšším než 50°C. Neprorážejte nebo nespalujte i po použití. Obsahuje aromatický uhlovodík, derivát pyrolu, propan/butan (CAS: 74-98-6 / 106-97-8).R12 Extrémně hořlavý. R20 Zdraví škodliví při vdechování. R36/38 Dráždí oči a kůži. S2 Uchovávejte mimo dosah dětí. S16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření. S37 Používejte vhodné ochranné rukavice. S51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách. S62 Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

 

carburettorcleaner.jpg carburettorcleaner.pdf