Hledej:

Flaw Detector Systém

 

SOUPRAVA DETEKTORŮ TRHLIN A PRASKLIN (DEFEKTOSKOPIE)

Flaw & Crack Detector System se skládá ze tří produktů, určen pro nedestruktivní zkoušení a hledání prasklin a defektů v kovech. Systém je rychlý, ekonomický a účinný. Tento systém odpovídá vojenské specifikaci USA DTD 929/MIL-I-25 1 35E Group I and II. Flaw & Crack Detector System je vyvinut pro testování všech kovů včetně titanu, niklu, nerez oceli a hliníku.

Č 1. (PACK No.1)
Je čistič pro odstranění nečistot z povrchu zkoumaného kovu.

Č 2. (PACK No.2)
Penetrant červené barvy. Barevný roztok je smíchán s rozpouštědlem nízké viskozity, aby penetrace v prasklinách a v jiných defektech povrchu nevysychala příliš rychle.

Č 3. (PACK No.3)
Bílý vyvolávač, který zobrazí barevně praskliny i jiné vady na bílém pozadí.

Flaw & Crack Detector System ukáže praskliny jako červené linky a porézní povrch jako červené tečky na všech typech kovů. Typické oblasti užití je kontrola svárů, kontrola kvality kovových materiálů, hledání defektů na namáhaném kov. materiálu (např. v letectví podvozek letadel a helikoptér, v automobilovém průmyslu (defekty částí motoru apod.).

Návod k použití:
CLEANER (PACK 1)
Odstraňte z povrchu veškeré nečistoty jako olej, prach a rez. Naneste CLEANER (Balíček 1) na povrch a dobře vyčistěte savým hadříkem, dokud se hadřík nezašpiní. Pokračujte s PENETRANT (Balíček 2)
PENETRANT (PACK 2)
Ošetřované části musí mít teplotu okolí před volnou aplikací PENETRANTU (Balení 2). Nechá se 5 minut působit. Pro velmi jemné praskliny nechte působit nejméně 20 minut.
CLEANER (PACK 1)
Naneste CLEANER (Balení 1) na savý hadřík, který nepouští vlákna a otírejte povrch do té doby než PENETRANT z povrchu předmětu odstraníte. Tento postup je nutný, aby se objevily trhliny a praskliny. Pokračujte s DEVELOPEREM (Balení 3).

DEVELOPER (PACK 3)
Nádobu dobře protřepte. Naneste tenkou stejnoměrnou vrstvu DEVELOPERU (Balení 3) a nechte působit 10 minut před vyhledáním jemných trhlin.

VYHLEDÁNÍ TRHLIN:
Při dobrém denním světle nebo umělém osvětlení se objeví praskliny jako souvislé červené vlasové čáry, červené tečky označují pórovité části.

Typické vlastnosti:
PACK 1 / PACK 2 / PACK 3
Barva...Bezbarvá / Červená / Bílá
Hustota při 25°C, g/ml...0,79 / 0,79 / 0,85
pH...7,0
Hořlavost...Všechny jsou hořlavé

Manipulace a skladování:
Hořlavina. Nádoba je pod tlakem. Chraňte před slunečním zářením a nevystavujte teplotám vyšším než 50°C. Po použití nádobu neprorážejte ani nevhazujte do ohně. Výrobek používejte v dobře větrané místnosti. Výrobek ukládejte mimo dosah dětí.

Balení:
Pack 1 a 3 ....... 350 ml aeros.
Pack 2 ........... 300 ml aeros.

flawcrackdetectorsystem.pdf   flawcrackdetoctor.jpg