Hledej:

RAPID KLEEN

 

RYCHLOČISTIČ

Špičkový průmyslový čistící a odmašťovací prostředek.


*Čistí a odmašťuje kovové součástky, sklo a keramiku.

*Vyplachuje olej a tuk.
*Odstraňuje prach a povrchově kontaminující látky.
*Rychle se vysuší.
*Nezanechává žádné zbytky.

Pozor: Vyzkoušet kompatibilitu s gumou a plasty. Nestříkat na lakované povrchy, popř. ihned smýt vodou z lakovaných povrchů.

Upozornění:
Chraňte před sluncem a nevystavujte teplotám vyšším než 50°C. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření. Nestříkat do otevřeného plamene nebo na jiný žhavý předmět. R12 Extrémně hořlavý. R44 Nebezpečí výbuchu při zahřátí v uzavřeném obalu. S2 Uchovávejte mimo dosah dětí. S3 Uchovávejte v chladnu. S51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách. S62 Při požití nevyvolávejte zvracení, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

rapidkleen.jpg rapidkleen.pdf