Hledej:

ELECTRIC MOTOR CLEANER

 

Kompletně nehořlavý zcela bezpečný prostředek na čištění elektrických motorů, zařízení i mechanických součástek.

Použití :
Electric Motor Cleaner rychle rozpouští oleje, tuky, mastné nečistoty, prach na elektrických i mechanických součástkách. Zařízení po použití produktu velmi rychle schne a snižuje se tak doba odstavení zařízení.

Návod k použití :
Předměty a součástky mohou být čištěny štětcem, namáčením, sprejováním apod. Při mytí hrubě zašpiněných částí je vhodné používat ke konečnému oplachu odděleně čistý přípravek, který se dá potom do hlavního tanku vrátit. Pokud čistič není extrémně dlouho v kontaktu s elektrickým zařízením nedojde k porušení izolační laky a kovů v tomto zařízení.

Typické vlastnosti :
Vzhled...bílá vodní tekutina
Hustota při 25°C, g/ml...1,47
Bod vzplanutí, °C...žádný
Toxicita, TLV, ppm...300
Dielektrická pevnost, kV...26

Manipulace a skladování :
Používat v dobře větraném prostředí. Dlouhodobé vdechování páry a nadměrný kontakt s pokožkou poškozuje zdraví.

Balení :
5 l plech, 20 l, 210 l sud

electricmotorcleaner.jpg electricmotorcleaner.pdf