Hledej:

PETROL INJECTOR CLEANER

 

Vysoce kvalitní čistič vstřikovače benzínu, který odstraňuje za jízdy gumu a zbytky nátěrů ze vstřikovacího a palivového systému.

Použití
K čištění vstřikovače benzínu a palivových systémů. Doporučuje se pro málo výkonné motory při zanesených vstřikovačích. Neobsahuje těžké kovy a neotráví katalyzátory.

Návod k použití
Pro zachování čistých vstřikovačů
Nalijte obsah nádoby do nádrže a opakujte každých 1000 km.


Použití v dílnách
1. Odstraňte vakuovou hadici z tlakového regulátoru, nasaďte hadici na láhev s čističem benzinového vstřikovače.
2. Nastartujte motor a nechte běžet na rychlé obrátky dokud nevyprázdníte láhev (z výfuku vyjde bílý kouř ).
3. Nasaďte vakuovou hadici a nechte motor běžet až je výfukový plyn čistý.

Typické vlastnosti
Vzhled .....hnědá kapalina
Hustota, g/ml .....0,78
Viskozita @ 25°C, cSt .....16

Manipulace a skladování
Hořlavina ! Chraňte před zdrojem vznícení a tepla. Je škodlivý, vyžádejte hned lékařskou pomoc při polknutí a ukažte toto balení. Nevyvolávejte zvracení. Ukládejte mimo dosah dětí. Nepoužívat na lakované povrchy. V případě rozlití umyjte důkladně vodou.

Balení
250 ml PVC láhev.