Hledej:

BRAKE CLEANER

 

Čistič forem a kovových částí.

Razantní čistič. Rychle rozpouští konzervační prostředky, oleje, tuky, mastné nečistoty, prach na formě, nebo jiném kovovém materiálu. Je vhodný pro všechny druhy kovů včetně titanu, niklu, nerez oceli a hliníku. Splňuje normy EU pro čističe na odstranění prachu.
-prodlužuje životnost forem a ostatních ocelových prvků
-zajišťuje řádnou funkci
-při aplikaci rychle schne bez zanechání depozit
-souhlasí s normami EU pro čističe na odstranění prachu.

Čistí a odmašťuje kov, sklo a keramiku. Je kompatibilní s gumou a plasty. Při jiném použití je nutné vyzkoušet na nekritických místech. Nestříkat na lakované povrchy, popř. ihned smýt vodou z lakovaných povrchů.

Návod k použití :
1. Zajistěte volný přístup k čistěné části.
2. Volně nastříkejte čistič na studený povrch, nejlépe pomocí prodlužovací trubičky.
3. Uvolněné nečistoty zachycujte na podložce.
4. Po očistění nechte oschnout na vzduchu.

Upozornění:
Chraňte před sluncem a nevystavujte teplotám vyšším než 50°C. Neprorážejte nebo nespalujte i po použití. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření. Nestříkat do otevřeného plamene nebo na jiný žhavý předmět. Obsahuje propan / butan (CAS: 74-98-6 / 106-97-8).R12 Extrémně hořlavý. R44 Nebezpečí výbuchu při zahřátí v uzavřeném obalu. S2 Uchovávejte mimo dosah dětí. S3 Uchovávejte v chladnu. S51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách. S62 Při požití nevyvolávejte zvracení, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.