Hledej:

E-engine oil suplement

 

´´E´´ doplněk motorového oleje pro vznětové a zážehové motory, který výrazně snižuje tření a opotřebení pístních kroužků, válců, ventilů a ložisek. Velmi stála disperze, která se neusazuje, neucpává filtr a zabraňuje zadření.

Použití
´´E´´ je mazadlo s obsahem mikroskopických částic Molybdenu disulfidu. Tyto velmi malé částečky jsou obsaženy ve stálé koloidní suspensi, která neblokuje olejové cesty a filtry. Částice Molybdenu disulfidu pokrývají kovové povrchy. Když je olejová vrstva vytlačena, disulfid molybdeničitý přebírá mazání, při velmi značném snížení tření a s tím spojeným opotřebení zapříčiněném kontaktem kovu s kovem. Motorové mazací oleje pracují účinně a však je nemožné, aby olejová vrstva byla vždy přítomna. Za extrémních teplotních a tlakových podmínek se může tato vrstva porušit. Při startování motoru dochází ke zpoždění před tím než se olej dostane ke všem součástkám. Při těchto "mezních podmínkách" Molybden disulfid snižuje tření při nižší teplotě oleje. ´´E´´ zvyšuje spolehlivost motoru, snižuje údržbu, snižuje výdaje na výměnu motoru. ´´E´´ nemění výrazně charakter oleje, ke kterému je přidáván. MoS2 nezapříčiňuje vysychání povrchu ložisek a nepůsobí na něj extrémní teploty.

Návod k použití
Benzinové motory:
Osobní automobily: Do motorového oleje přidejte 250 ml výrobku.
Přepravní vozidlo: Do motorového oleje přidejte 5% výrobku.
Dieselové motory:
Přidejte nejméně 3% "E" do motorového oleje. Pro pevná zařízení (tj. kompresory, svářecí stroje, generátory apod.) a strojní zařízení (buldozery, bagry, jeřáby) by mělo být ošetření uvedené shora opakováno po 150-200 hodinách provozu.
U strojů jako jsou tiskařské stroje, leštící stroje a nářadí by mělo být přidáno do olejové nádrže minimálně 5% až 10 % přípravku.

Typické vlastnosti
SAE..........30
Hustota, g/ml..........0,88
Bod vzplanutí, COC, °C..........204
Viskozita, cSt:
40°C..........104
100°C..........11,3
Bod tuhnutí, °C.......... - 9
MoS2, prům. velikost částic, Fisheru..........0,45
MoS2, třecí modifikátory, disperzant..........Ano

 

Manipulace a skladování
Skladujte s uzavřeným víkem. K odstranění z pokožky používejte Spanjaard Hand Cleaner s následným omytím mýdlem a vodou. Ukládejte mimo dosah dětí.

Balení
250 ml PVC láhev, 1l, 5l, 20l, 210l

eengineoilsupplement.jpg eengineoilsupplement.pdf