Hledej:

DIESEL INJECTOR AND FUEL CONDITIONER

 

chrání palivový systém, redukuje škodlivá deposita a zlepšuje výkon. Pro všechny automobilové, námořní a stacionární dieselové motory.

Výhody
- Zajišťuje čistý vstřikovací systém - vyšší rating v Cummins L10 testu.
- Až 6,5% zlepšené palivové spotřeby
- Až 19,7% snížených výfukových plynů
- Zlepšená stabilita paliva během skladování
- Obsahuje dispergační činidla na nerozpustné gumy
- Zlepšená lubricita proti opotřebení (vstřikovací trysky související součástky)
- Ochrana proti korozi
- Zabrání stabilní palivo-voda emulzi
- Snížená tvorba pěny

Typické vlastnosti
Vzhled.....tmavohnědý
Hustota, g/ml.....0,76
Viskozita při 25°C, cSt.....14,5

Návod k použití
Diesel Injector & Fuel Conditioner musí být přidán v doporučeném poměru 375 ml na cca 75 l nafty (1:200), aby byl efektivní. Napřed nalít do nádrže a pak plnit naftu. Pro velké uživatele je nejlepší dávkovat do zásobníku paliva. Je velmi praktické plnit nádrž dieselu s přidáním aditiva na konci pracovního dne, aby přes noc nevznikala kondenzace vody.

Upozornění
Při požití nevyvolávejte zvracení, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li možné uchovávejte obal těsně uzavřený.

Balení
375 ml PVC láhev, 5l, 20l, 210l

dieselinjectorfuelconditioner.pdf   dieselinjectorfuelconditioner.jpg