Hledej:

SPARK

 

Bezkonkurenční výrobek. Nachází užití ve všech provozech i domácnostech.

Mnohoúčelový lehce zbarvený, netoxický, nevodivý výrobek s nízkou viskozitou pro použití jako hluboko působící, mazací, a čistící tekutina. Mazací olej vynikající kvality, vytěsňuje vodu a vlhkost, má antikorozívní, konzervační a penetrační účinky. Nečerní !


Užití:
Vytěsňuje vodu a vlhkost, proniká do hloubky, maže, čistí a chrání před korozí .

Vytěsnění vody:
Silně odpuzuje vlhkost, vytěsňuje vodu ze všech kovových povrchů a vysušuje elektrická zařízení při nanesení sprejem, pokapáním nebo jednoduchým ponořením v přípravku např. elektrické motory, spínače, rozváděče, rozdělovače u aut, přívod vysokého napětí, kabely, komunikační zařízení, sportovní zbraně atd. v průmyslových, námořních a domácích aplikacích.

Penetrační schopnost:
Působí na nejméně přístupných místech a čistí a uvolňuje zarezlé součástky, šrouby, spojení aj.

Maže, čistí a chrání proti korozi:
Tenká, ochranná vrstva, která je kompatibilní s oleji a mazadly, není v rozporu s přesnými tolerancemi. Lubrikuje, čistí a chrání před korozí. Vysokou ochranu proti korozi zajišťuje obsah antioxidantů a korozívních inhibitorů. SPARK rozpouští staré oxidační a karbonové zbytky, čistí tak kovové povrchy a zanechá ochranný mazací film.

SPARK Standard
Nepůsobí na gumu, plasty, laky, barvy, porcelán atd. Nemusí se odstranit tyto součásti před použitím.

Typické vlastnosti:
Barva...světlohnědá
Hustota:
g/ml - Std Grade...0,83
g/ml - NF Grade...1,35
Viskozita @ 40°C, cSt...5,0
Bod vzplanutí, °C:
- Std Grade ...67
- NF Grade...žádný
Průrazné napětí, IEC 156, kV ....38
Vlhkost v kabině, 1000 hod. ...vyhověl
Koroze v solné mlze:
- Std Grade, 5O hod. ...vyhověl
- NF Grade, 100 hod. ...vyhověl

Návod k užití :
Výrobek je dodáván v aerosolu 150ml, 300ml, 400ml, 500ml nebo v plech. kontejneru 5l, 20l. Může se také aplikovat štětcem nebo hadříkem, ponořením ošetřovaných částic do výrobku. Částice, které zvlhly mohou být ošetřeny výrobkem Spark dokud jsou vlhké, neboť výrobek působí ihned. Pokud jsou součástky vloženy do výrobku aniž byly osušeny, ´´vlhkost´´ vytvoří společně s výrobkem Spark emulzi. To v žádném případě neovlivňuje účinnost v odstraňování vlhkosti, za předpokladu, že podíl vody nepřesáhne 50%. Produkt splňuje voj. specif. US MIL-C-16173

Manipulace a skladování:
Hořlavina! Chraňte před zdrojem vznícení a tepla. Je škodlivý, vyžádejte hned lékařskou pomoc při polknutí. Nevyvolávejte zvracení. Ukládejte mimo dosah dětí. Výrobek používejte v dobře větrané místnosti. Nádoba je pod tlakem. Chraňte před slunečním zářením a nevystavujte teplotám vyšším než 50°C. Po použití nádobu neprorážejte ani nevhazujte do ohně. Doba trvanlivosti Dva roky od dodání dovozcem.

Balení:
aeros. 150 ml, 300 ml, 400g, 5 l- plech.

spark.pdf   spark.jpg