Hledej:

RB2-X Grease

 

RB2-X Mazadlo je černé, vysoce kvalitní lithiové mazadlo s obsahem speciálních vysokotlakých aditiv, antioxidačních a antikorozívních inhibitorů a s přídavkem disulfidu molybdeničitého. RB2-X Grease je určen pro použití u antitřecích ložisek v podmínkách vysoko i nízkorychlostních, v podmínkách vysokého zatížení a při vlhku.

Použití
RB2-X je jiná verze RB2 a je určen pro těžší provozy. Obsahuje více MoS2 pro vysoké zatížení a v extrémních podmínkách. RB2-X Grease může být použit pro mazání nízko a vysokorychlostních kuličkových a válečkových ložisek a pouzder u všech druhů motorových vozidel, větších dopravních vozidel, k mazání podvozků, univerzálních spojů , průmyslových ložisek (ložiska elektrických motorů) a pouzder. RB2-X GREASE je vhodný pro důlní a stavební vozidla, zejména pro ty, která jsou v provozu v prašných nebo vlhkých podmínkách. Výrobek usnadňuje mazání za různých povětrnostních podmínek.

Návod k použití
Naneste rukou nebo mazacím lisem. Kompatibilní s ostatními konkurenčními lithiovými mazadly. Při použití nového mazadla je vždy vhodné odstranit vrstvu mazadla starého. Je velmi důležité, aby se do ložisek nedostal prach a nečistota a proto je nutné dbát na správné skladování mazadla i ložisek.

Typické vlastnosti
Konzistence - NLGI grade .....2
Prac. penetrace, 25°C, 1/10 mm .....280
Barva .....černá
Zahušťovadlo .....thiové mýdlo
Bod tuhnutí, °C .....190
Odpařivost při 100°C, % .....0,5
Dynamická zkouška rzi .....< 1
Koroze mědi - 24 hod./100°C .....vyhověl
Stabilita při nízkých teplotách .....vyhověl
Olejová separace 18 hod. @ 40°C, % .....2
168 hod. @ 40°C, % .....6,5
Vodní clona (v stříkací kabině) @ 38°C, % .....< 3
@ 79°C, % .....< 5
Timken OK zatížení, kg .....27
Provozní teplota, nepřetržitě, °C .....-20 do 112
krátkodobě, °C .....160

Vlastnosti základního oleje
Viskozita oleje, cSt při 40°C .....195
cSt při 100°C .....115,7
Bod vzplanutí, °C .....250
Pokles tlaku oxidací v bombě - po 100 hod., psig .....< 5

Manipulace a skladování
Skladujte v uzavřeném nádobě a v nevibrujícím prostředí. Pro odstranění z pokožky používejte Spanjaard Hand Cleaner.

Balení
500 g, 5 kg, 15 kg, 50 kg, 180 kg

rb2-xgrease.jpg rb2-xgrease.pdf