Hledej:

RB2 Grease

 

RB2 Mazadlo je černé, vysoce kvalitní lithiové mazadlo s obsahem speciálních vysokotlakých přídavků, antioxidačních a antikorozívních přísad a s přídavkem disulfidu molybdeničitého. RB2 Grease je určen pro použití u antitřecích ložisek v podmínkách vysoko i nízkorychlostních, v podmínkách vysokého zatížení a při vlhku.

Použití
Výrobek snižuje tření a opotřebení díky obsahu Molybdenu disulfidu v podmínkách nízké rychlosti anebo vysokého zatížení nebo v extrémních podmínkách. RB2 Grease může být použit pro mazání nízko a vysokorychlostních kuličkových a válečkových ložisek a pouzder u všech druhů motorových vozidel, větších dopravních vozidel, k mazání podvozků, univerzálních spojů, průmyslových ložisek (ložiska elektrických motorů) a pouzder. RB2 GREASE je vhodný pro důlní a stavební vozidla, zejména pro ty, která jsou v provozu v prašných nebo vlhkých podmínkách. Výrobek usnadňuje mazání za různých povětrnostních podmínek.

Návod k použití
Naneste rukou nebo mazacím lisem. Kompatibilní s ostatními konkurenčními lithiovými mazadly. Při použití nového mazadla je vždy vhodné odstranit vrstvu mazadla starého. Je velmi důležité, aby se do ložisek nedostal prach a nečistota a proto je nutné dbát na správné skladování mazadla i ložisek.

Typické vlastnosti
Konzistence - NLGI grade .....2
Prac. penetrace, 25°C, 1/10 mm .....280
Barva .....černá
Zahušťovadlo .....lithiové mýdlo
Bod tuhnutí, °C .....190
Odpařivost při 100°C, % .....0,5
Dynamická zkouška rzi .....< 1
Koroze mědi - 24 hod./100°C .....vyhověl
Stabilita při nízkých teplotách .....vyhověl
Olejová separace 18 hod. @ 40°C, % .....2
168 hod. @ 40°C, % .....6,5
Vodní clona (v stříkací kabině) @ 38°C, % .....< 3
@ 79°C, % .....< 5
Timken OK zatížení, kg .....27
Provozní teplota, nepřetržitě, °C .....-20 do 112
krátkodobě, °C .....160

Vlastnosti základního oleje
Viskozita oleje, cSt při 40°C .....195
cSt při 100°C .....15,7
Bod vzplanutí, °C ......250
Pokles tlaku oxidací v bombě - po 100 hod., psig .....< 5

Manipulace a skladování
Skladujte v uzavřeném nádobě a v nevibrujícím prostředí. Pro odstranění z pokožky používejte Spanjaard Hand Cleaner.

Balení
500 g, 5 kg, 15 kg, 50 kg, 180 kg

rb2grease.jpg rb2grease.pdf