Hledej:

Pin Bush Grease

 

Speciálně vyvinutý výrobek pro vysoké zatížení (tlaky) obsahuje kvalitní mazadla a odolává vytlačení při vysokém tlaku.

Použití
Speciálně vyvinuté mazadlo pro čepy a nerozbíratelná ložiska pro průmyslová a těžká pozemní zařízení, které odolává odstranění při velkém zatížení. Pin & Bush Grease obsahuje Molybden disulfid a další tuhá mazadla, která mohou odolat statickému tlaku do 2750 000 kPa. Za těžkých lubrikačních podmínek zajišťuje minimální kontakt kovu s kovem a tím je prodloužena životnost součástek. Mazadlo je také vhodné pro použití u pomaloběžných součástek pracujících za vyšších teplot oproti teplotám běžným, jako jsou např. silně zatížená ložiska, užití v cukrovarských mlýnech a v drtičích na třtinu, kde jsou součástky vystaveny pomalé rychlosti, silnému zatížení a vysokým teplotám. Před použitím Pin & Bush Grease se doporučuje celkové vyčištění ložisek. Pokud to není možné, zvyšte mazací interval, dokud není původní mazadlo odstraněno. Pin & Bush Grease není vhodný pro rychloběžné součástky, pro které se doporučuje RB-2.

Typické vlastnosti
Barva .....hnědá/černá
Textura .....hladká
Prac. penetrace, 1/10 mm .....280
Bod tuhnutí, °C .....žádný
Separace oleje 18 hod. při 40°C .....žádná
Zatížení svaru (čtyřkuličkový stroj), kg .....400
Timken OK zatížení, kg .....18
Viskozita základního oleje, cSt při 40°C .....1400
Provozní teplota, °C .....150

Manipulace a skladování
Zabraňte průsaku vody do výrobku. Používejte ochranných zařízení ve případě stálého kontaktu mazadla s pokožkou.

Balení
15 kg, 50 kg, 180 kg

pinbushgrease.pdf   pinbushgrease.jpg