Hledej:

Open Gear Wire Rope Spray

 

Snadno použitelný aerosol, který poskytuje ekonomický, vysoce účinný, přilnavý, černý lubrikant pro otevřené převody a drátěná lana, ochranu povrchů před korozí.

Použití
Open Gear & Wire Rope Spray obsahuje MoS2 , další tuhé lubrikanty a aditiva proti extrémnímu tlaku a aditiva zlepšující vlastnosti únosnosti. kola, šikmozubé čelní kola, šnekové převody a otevřené převody v podmínkách vysokých zatížení. Poskytuje nízký záběrný moment při nízkých teplotách. Inhibitory koroze a prostředky pro zlepšení konvekční lepivosti chrání ložiska a drátěná lana před vlhkostí/vodou a eliminují odkapávání a odlétnutí lubrikantu při rychlém pohybu. Open Gear & Wire Rope Spray penetruje hluboko k jádru lana a tím zajišťuje ochranu a kontinuální mazání lanek proti tření. Také se používá na pomaluběžná kluzná ložiska a jezdce a další části, do které se snadno nedá dostat a mazat.

Návod k použití
Potřepejte přípravek před použitím. Aplikujte ze vzdálenosti 20 cm. Nechte lubrikant penetrovat a pohonnou látku odpařovat před další aplikací.

Typické vlastnosti
Barva .....černá
Hustota, g/ml .....1,15
Konzistence (bez pohonné látky) .....2
Prac. penetrace (bez pohonné látky), 25°C, 1/10 mm .....275

Manipulace a skladování
Hořlavina ! Nádoba je pod tlakem. Chraňte před slunečním zářením a nevystavujte teplotám vyšším než 50°C. Po použití nádobu neprorážejte ani nevhazujte do ohně. Výrobek používejte v dobře větrané místnosti. Výrobek ukládejte mimo dosah dětí. Skladujte v uzavřené nádobě

Balení
350 ml aeros.