Hledej:

Bicycle Caind and Linkage

 

MAZADLO NA ŘETĚZY A ČEPY U JÍZDNÍHO KOLA


Obsahuje směs molybdenu rozpustnou ve speciálním mazacím oleji. Působí rychle v řetězových spojích a vytváří silný vodovzdorný mazací film, který je odolný i proti ´´ setřesení´´. Vhodný pro standardní typy řetězů i typy ´´O´´ kroužků.

Návod k použití
- Naneste přímo na pomalu pohybující se řetěz.
- Naneste na všechny ovládací lanka a spoje Vašeho kola, motocyklu, auto apod. pro dlouhodobou ochranu.

Varování
Extrémně hořlavý. Obal je pod tlakem: Chraňte před sluncem a nevystavujte teplotám vyšším než 50°C. Neprorážejte nebo nespalujte i po použití. Nestříkat do otevřeného ohně nebo na jiné žhavé předměty. R12 Extrémně hořlavý. R40 Možné nebezpečí nevratných účinků. R44 Nebezpečí výbuchu při zahřátí v uzavřeném obalu. S2 Uchovávejte mimo dosah dětí. S21 Nekuřte při používání. S51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách. S62 Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Obsahuje chlorovaný uhlovodík a propan/butan.(CAS: 74-98-6 / 106-97-8)

bicyclechainandlinkagespray.jpg bicyclechainandlinkagespray.pdf