Hledej:

CDF

 

ČIRÝ SUCHÝ MAZACÍ FILM

-čirý suchý film, na který se nechytá prach
-vynikající přilnavost na všechny povrchy
-odolává vodě, chemikáliím a rozpouštědlům
-působí rovněž jako separátor lisovacích forem
-pracuje v rozpětí teplot od -25°C do +270°C
-povlak je pružný odolává nárazu
-při nástřiku z cca 25 cm je možné získat účinnou vrstvu na předmětu o síle 8 mikronů

Použití:
Všude tam, kde je vyžadována přesná tolerance a není požadováno velké zatížení. Zejména pro průmysl potravinářský, papírenský a plastických hmot. Chrání kovový povrch proti korozi. Výrobek je netoxický.

Varování:
Kontejner je pod tlakem: Chraňte před sluncem a nevystavujte teplotám vyšším než 50°C. Neprorážejte nebo nespalujte i po použití. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření. Nestříkat do otevřeného ohně nebo na jiné žhavé předměty. Obsahuje propan / butan (CAS: 74-98-6 / 106-97-8).R12 Extrémně hořlavý. R22 Zdraví škodlivý při požití. R40 Možné nebezpečí nevratných účinků. S2 Uchovávejte mimo dosah dětí. S21 Nekuřte při používání. S38 V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů. S51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

 

cdf.pdf   cdf.jpg