Hledej:

ADF 709

 

vytváří pevný suchý film MoS2. Pryskyřice je odolná proti opotřebení, velmi dobře přilnavý na kovové povrchy a snáší veliké teplotní rozdíly.

POUŽITÍ
Produkt vytváří suchý mazací film pro povrchy, které jsou vystaveny extrémním tlakům, jako např. kluzná ložiska, převody, hřídele atd. Tento produkt je určen zejména pro použití v námořních, vzdušných a pozemních vojenských zařízeních. ADF 709 je vhodný pro ochranu povrchu ve velmi korozivních a vysokoteplotních podmínkách a prostředích. Poskytuje největší antikorozivní ochranu při užití v lodní dopravě a při skladování techniky. ADF 709 poskytuje ochranu před zadřením, při montáži strojů a jejich bezproblémovému uvedení do chodu.

Tento produkt je zcela odlišný od ADF Standard a odpovídá nejvyšším specifikacím: MIL-L-8937B, NATO S1738, DEF ZX-34

NÁVOD K POUŽITÍ
Důležité je dokonale odmastit povrch za použití kvalitních neuhlovodíkových odmašťovačů jako např. náš SPANJAARD Electric Motor Cleaner apod. ADF 709 je koncentrovaný a může být ředěn aromatickými nebo chlorovanými rozpouštědly až v poměru 1: 3. Náplň promíchejte před užitím. Pískování nebo fosfátování povrchu po odmaštění zvyšuje přilnavost ADF 709 k povrchu Při užití chlorovaných rozpouštědel se sníží nebezpečí vznícení. ADF 709 zaschne za 3 min. Vyzrálost povrchu je 24 hodin při 20 °C, nebo 1 hod. při 150°C. Film je po zaschnutí odolný do 350 °C.

TYPICKÉ VLASTNOSTI
Mazadlo ..........MoS2
Bod vzplanutí ..........6°C
Provozní teplota ..........do 350°C
Ředidla ..........aromat. a chlorovaná rozpouštědla

MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ
Hořlavina! Nestříkat do ohně nebo na žhavé předměty. Ukládejte mimo dosah dětí. Aplikovat ve velmi dobře větraných prostorách.

adf709.jpg adf709.pdf