Hledej:

Silicone Oil

 

Silicone Oil je vodní čirá silikonová kapalina, která je netoxická, bez zápachu a má nízké povrchové napětí a výbornou odpudivost proti vodě.

Použití:
Silicone Oil může být použitý v mnoho produktech a procesech:
· Jako prostředek podporující odlepování pryže, plastů a kovů při lití pod tlakem.
· Silicone Oil je výborný lubrikant a nedegraduje gumy a plasty.
· Silicone Oil je chemicky a termicky stabilní a je výborným hydraulickým tlumičem nárazů.
· Výborné dielektrické vlastnosti silikonového oleje umožňuje jeho použití jako izolační přípravek v elektrických aplikacích a jako tlumicí kapalina.
· Používá se v polygrafickém průmyslu, kde zabraňuje obtahování barev na obtiscích, eliminuje statickou adhezi a tvorbu šmouhy.
· Užívá se jako prevence proti přilepení nečistot a odpalků vznikajících při sváření.
· Silicone Oil je schválen pro použití v potravinářském průmyslu z toho důvodu, že je netoxický, bezbarvý a bez zápachu. Maže a chrání před lepkavostí povrchů. US FDA (Americké správy potravin a léčiv) dovoluje přímý kontakt s poživatinami do 10 ppm.

Typické vlastnost:
Barva...čirá
Viskozita, cSt, 25°C...500
Bod vzplanutí, °C...315
Bod tuhnutí, °C... - 50
Hustota, g/ml...0,97
koef. roztažnosti, 10-4 /°C...9,2
Tepelná vodivost, WK-1 m-1...0,15
Těkavost, % (230°C na 2 hod.)...< 2,0
Index lomu...1,4035
Dielektrická konst., 25°C/100hz...2,74
Povrchové napětí při 25°C, nNm-1...21.1
Prac. teplota, °C... -40 do 200

Manipulace a skladování:
Skladujte v uzavřené nádobě.

Balení:
5 l, 20 l, 200 kg.

siliconeoil.jpg siliconeoil.pdf