Hledej:

Liquid Grease

 

Kapalný tuk

Je vysoce kvalitní polotekutý, přilnavý nečernící mnohoúčelový lubrikant s obsahem molybdenu disulfidu. Po nanesení nestéká. Je kombinací výhod tuku a mazacího oleje.

 

Použití:

Liquid Grease  je vyvinut pro užití na řetězy, spojnice a kabely. Má hlubokou prostupnost a přilne k povrchům a tak poskytuje dlouhodobou ochranu v těžko přístupných místech v náročných podmínkách, snižuje opotřebení za pomoci nízkotřecího molybdenu disulfidu. Produkt nesteče jako tekutina.

 

Motocykly, jízdní kola, dopravní prostředky:

Motocyklové a kolové řetězy, čepy, kabely, sedlové poháněče, kabelové spojení, pružiny, kontrolní přepínače, háčky, panty, zámky, okenní mechanismy, kolesové zdviháky atd.

 

Průmyslové použití:

Ocelová lana, kladkové (řemenicové) bloky, vačkové hřídele, šoupátkové rozvody, šroubové závity, dopravníky (transportéry), kolejnice, kladky, apod.

 

Domácí použití:

Dveřní závěsy, šoupátkové zařízení elektrických garážových dveří a řetězů zařízení domácí dílny, vozíky, žací stroje apod.

 

 

 

Návod k použití:

V aerosolovém balení s prodlužovacím ventilem pro bodovou aplikaci na nepřístupná místa.

 

Typické vlastnosti:

--------------------------------------------------------------------------

Barva   ........................................................................   černá

Hustota g/cm3    ..............................................................   0,9

Viskozita, cSt, při 40°C    ............................................    1100

MoS2 , prům. velikost , mikr.   ........................................    0,5

Zatížení svaru, kg   ........................................................    250

Bod vzplanutí, COC, °C   ..............................................    255

Prac. teploty °C    ...........................................    - 30 do +110

--------------------------------------------------------------------------

 

Manipulace a skladování:

Hořlavina ! Nádoba je pod tlakem. Chraňte před teplotami vyššími než 50°C. Po použití nádobu neprorážejte a nevhazujte do ohně. Výrobek používejte v dobře větrané místnosti. Omezte vdechování výparů při aplikaci. Ukládejte mimo dosah dětí.

 

Balení: 400 ml aerosol